Hlavní strana   Pravidla hry   Registrace   Aktuality   Kontakty   Diskuze   FAQ   Starší ročníky   Login

Kontakty

Primárním komunikačním kanálem, určeným k zodpovídání dotazů ohledně hry, jejích pravidel a nejasností, je diskusní fórum zde na webu. Pokud máte dotaz, který není možní řešit touto cestou, obraťte se na email

hra@stinadlatudy.cz

K další propagaci hry, například mezi vaše známé, můžete použít náš plakát:

Plakát Stínadla>>

V případě nutnosti můžete organizátory kontaktovat telefonicky:

728 711 994 (Kateřina Sloupová)
776 186 677 (Martin Vérteši)