Hlavní strana   Pravidla hry   Registrace   Aktuality   Kontakty   Diskuze   FAQ   Starší ročníky   Login


Kontakty

Primárním komunikačním kanálem, určeným k zodpovídání dotazů ohledně hry, jejích pravidel a nejasností, je diskusní fórum zde na webu. Pokud máte dotaz, který není možní řešit touto cestou, obraťte se na email

hra@stinadlatudy.cz

V nutných případech lze také využít telefonní kontakt na organizátory (728 711 994, 776 186 677), tuto možnost ale před použitím důkladně zvažte, její využití výrazně kazí herní atmosféru!

K další propagaci hry, například mezi vaše známé, můžete použít náš plakát:

Plakát Stínadla>>