Hlavní strana   Pravidla hry   Registrace   Aktuality   Kontakty   Diskuze   FAQ   Starší ročníky   Login

Pravidla hry

 • Hra Stínadla» (čti „Stínadla tudy“) probíhá od 1. května do 30. května 2021 na území města Brna.
 • Organizátorem hry je Sdružení přátel Jaroslava Foglara, z. s.
 • Účast ve hře je umožněna po registraci na webu hry Stínadla» komukoliv bez rozdílu věku. Hráči mladší 12 let však musejí trasu absolvovat v doprovodu osoby starší 12 let.
 • Hry se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina hráčů (tým), jako tým může hrát také rodina.
 • Účastnický poplatek činí 50 Kč za osobu nehledě na věk. Poplatek se neplatí předem, zaplatíte jej na konkrétním místě v průběhu hry. Mějte připravenu hotovost v přesné výši za celý váš tým.
 • Registraci do hry je možné provést kdykoliv v hracím období. Každý hráč se smí registrovat pouze jednou.
 • Hra začíná ihned po registraci zobrazením indicie vedoucí k prvnímu stanovišti (v případě, že registrace proběhne dříve než 1. května, obdržíte polohu prvního stanoviště emailem v první den hry), další průchod hrou je volitelný a časově variabilní. Lze tedy hru projít na jeden zátah, nebo si ji rozkouskovat podle potřeby. Nejpozději je ale nutné hru dokončit poslední den hracího období (30. května včetně).
 • Další informace o průběhu hry, postupu po stanovištích a příběhu budou dále hráčům poskytovány na stanovištích.
 • Hráči a týmy postupují hrou samostatně a mají přísně zakázáno jiným hráčům či týmům prozrazovat polohy stanovišť, úkoly atd. Ti by tak byli ochuzeni o vlastní zážitek ze hry.
 • V případech nouze či problémů, které nelze vyřešit v diskusním fóru na webu, kontaktujte organizátory. Jak na to se dozvíte v sekci Kontakty (např. pokud jste si jisti, že stanoviště hry je poškozeno, nebo jej někdo zcizil. Nepište nám ovšem v případě, že nevíte, kudy dále, nebo si nevíte rady se splněním některého z úkolů :)).
 • V průběhu hry budou na webu a na facebookové stránce hry zveřejňovány aktuality, pozvánky na doprovodné akce a další zajímavosti.
 • S účastí osoby mladší 18 let musí souhlasit její zákonný zástupce. Účast ve hře je na vlastní nebezpečí, chovejte se tedy rozumně a v mezích běžné bezpečnosti. Neničte cizí majetek a chovejte se maximálně nenápadně a ohleduplně.